Kortmisbruk

Hvis kredittkortet ditt blir misbrukt med signatur på en restaurant, bar eller liknende slipper du å erstatte tapet du lider. Det er da restauranten sammen med banken som må dekke beløpet som er trukket fra ditt kredittkort Hvis kredittkortet ditt misbrukes på internett på en nettside der du ikke oppgir PIN-kode eller signerer, trenger du heller ikke å dekke noen egenandel.

Hvis kredittkortet ditt misbrukes og tyvene bruker PIN-koden din, må du betale en egenandel på 1200 kroner, men du slipper å bli erstatningsansvarlig så sant ikke har opptrådt grovt uaktsomt.

Hvis du oppbevarer kredittkortet og PIN-koden på samme sted, f.eks. i lommeboksen din, når kredittkortet blir stjålet og kontoen din tappet av en tyv, så kan du risikere og selv måtte dekke økonomiske tap intil 12.000 kroner. I disse tilfellene kan du som kortbruker klandres for at tyvene har brukt PIN-koden din. Tap utover 12.000 kroner skal banken dekke. Du har altså opptrådt grovt uaktsomt.

Justisdepartementet har tidligere fastslått at du ikke opprer grovt uaktsomt hvis en tyv ser PIN-koden din over skulderen din mens du f.eks. tar ut penger i en minibank eller betaler med kredittkortet i en butikk.

Spørsmålet om når du har opptrådt grovt uaktsomt er som regel et spørsmål om du som kortbruker har gjemt eller kamuflert PIN-koden godt nok.

I tilfeller hvor du selv med viten og vilje lar kredittkortet ditt bli misbrukt, må du selv dekke hele tapet du blir påført.

Som kredittkortbruker har du et ansvar for å minske bankens tap når kredittkortet blir stjålet. Derfor skal du melde fra om tyveriet så fort som mulig, eller som loven definere der, “snarest”. Dette vil si at du kontakte banken den samme dagen som du finner ut at kredittkortet er stjålet. Hvis du misligholder plikten din til å melde fra til banken “snarest”, risikerer du å måtte betale en egenandel på 12.000 kroner hvis kortet ditt blir tappet.